ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1/62 (อ่าน 180) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1/62 (อ่าน 150) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น ป.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1/62 (อ่าน 147) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น ป.4-6 ภาคเรียนที่ 1/62 (อ่าน 105) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1/62 (อ่าน 51) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1/62 (อ่าน 153) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1/62 (อ่าน 25) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1/62 (อ่าน 38) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1/62 (อ่าน 151) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4-6 ภาคเรียนที่ 1/62 (อ่าน 16) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1/62 (อ่าน 28) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1/62 (อ่าน 117) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม. 4-6 ภาคเรียนที่ 1/62 (อ่าน 16) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1/62 (อ่าน 22) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1/62 (อ่าน 120) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการะเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ม.4- 6 ภาคเรียนที่ 1 / 62 (อ่าน 20) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการะเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1 / 62 (อ่าน 24) 10 ก.ย. 62
จุดประสงค์การออกข้อสอบกลุ่มสาระการะเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1 / 62 (อ่าน 141) 10 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 6/2 ( สายศิลป์ - คำนวณ ) (อ่าน 10) 10 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 6/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 9) 10 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 5/3 ( สายศิลป์ - ภาษา ) (อ่าน 24) 10 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 5/2 ( สายศิลป์ - คำนวน ) (อ่าน 5) 10 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 5/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 5) 10 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 4/3 ( สายศิลป์ - ภาษา ) (อ่าน 10) 10 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 4/2 ( สายศิลป์ - คำนวณ ) (อ่าน 2) 10 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 4/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 5) 10 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.1 - 3 (อ่าน 23) 10 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.5 - 6 (อ่าน 50) 10 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.3 - 4 (อ่าน 38) 10 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.1 - 2 (อ่าน 60) 10 ก.ย. 62
กระเป๋านักเรียนแบบใหม่นำมาขายแล้วที่ห้องสหการณ์โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ (อ่าน 952) 20 พ.ย. 61
ร่วมบริจาคมือถือเก่าในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (อ่าน 672) 26 ก.ค. 61