ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 6/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 60) 26 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 5/3 ( สายศิลป์ - ภาษา ) (อ่าน 39) 26 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 5/2 ( สายศิลป์ - คำนวน ) (อ่าน 43) 26 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 5/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 47) 26 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 4/3 ( สายศิลป์ - ภาษา ) (อ่าน 46) 26 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 4/2 ( สายศิลป์ - คำนวณ ) (อ่าน 49) 26 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 4/1 ( สายวิทย์ - คณิต ) (อ่าน 47) 26 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม. 3 (อ่าน 79) 26 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม. 2 (อ่าน 61) 26 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม. 1 (อ่าน 75) 26 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 6 (อ่าน 94) 26 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 5 (อ่าน 180) 26 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 4 (อ่าน 92) 26 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 3 (อ่าน 70) 26 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 2 (อ่าน 63) 26 มิ.ย. 62
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 296) 26 มิ.ย. 62
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 265) 26 มิ.ย. 62
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (อ่าน 231) 26 มิ.ย. 62
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 228) 26 มิ.ย. 62
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อ่าน 287) 26 มิ.ย. 62
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (อ่าน 249) 26 มิ.ย. 62
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (อ่าน 270) 26 มิ.ย. 62
เนื้อหาข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (อ่าน 281) 26 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม. 6/2 (อ่าน 58) 26 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 1 (อ่าน 78) 26 มิ.ย. 62
กระเป๋านักเรียนแบบใหม่นำมาขายแล้วที่ห้องสหการณ์โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ (อ่าน 801) 20 พ.ย. 61
ร่วมบริจาคมือถือเก่าในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา (อ่าน 578) 26 ก.ค. 61