กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูวัฒนา แย้มกลิ่น
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูจารุพรรณ สุนทร
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1

ครูสุพัตรา แสงชาติ
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.2

ครูถิรนุช ขำวงษ์
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3

ครูนุชรี ชินสา
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4

ครูลัดดา โต๊ะหวังเนียม
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5

ครูมัลลิกา​ ภู​ไหม​พรหม​
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6

ครูวริดา มินศรี
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1

ครูสาลี่ พรมทอง
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3

ครูพัชชา ปั้นเกตุ
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.3 ม.4

ครูพงศธร สายดำ
ครูผู้สอนระดับชั้น ม.5 ม.6