ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเทควันโด สงขลาเกมส์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : ณัฐฐินันท์ เชื้อสุวรรณ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,14:40   อ่าน 697 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,10:38   อ่าน 876 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2556,09:27   อ่าน 1823 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ เขต 4
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2556,09:20   อ่าน 1340 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ เขต 4
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2556,09:16   อ่าน 1392 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ เขต 4
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2556,09:12   อ่าน 1258 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ เขต 4
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2556,09:08   อ่าน 1272 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ เขต 4
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2556,08:57   อ่าน 1315 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ เขต 4
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,14:03   อ่าน 1203 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควัลโด จุฬาลงกรณ์ฯ แชมป์เปี้ยนชิพ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ณัฐฐินันท์ เชื้อสุวรรณ
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2555,08:09   อ่าน 1471 ครั้ง