ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเทควันโด สงขลาเกมส์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : ณัฐฐินันท์ เชื้อสุวรรณ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,14:40   อ่าน 484 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,10:38   อ่าน 607 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2556,09:27   อ่าน 1544 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ เขต 4
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2556,09:20   อ่าน 1119 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ เขต 4
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2556,09:16   อ่าน 1193 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ เขต 4
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2556,09:12   อ่าน 1059 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ เขต 4
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2556,09:08   อ่าน 1078 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ เขต 4
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2556,08:57   อ่าน 1129 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ เขต 4
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,14:03   อ่าน 1012 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควัลโด จุฬาลงกรณ์ฯ แชมป์เปี้ยนชิพ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ณัฐฐินันท์ เชื้อสุวรรณ
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2555,08:09   อ่าน 1265 ครั้ง